top of page

Hakkımızda

Şifa Okulu,  Hilayda Karakök Kışla'nın, dermatoloji'de kanıta dayalı eğitimler ve bilgilendirmeler düzenlediği, bilimsel araştırmalarını sürdürdüğü, tıp öğrencilerine mentörlük ettiği merkezdir.

Düzenlediğimiz etkinlik ve eğitimlerde amaçladığımız önemli bir diğer nokta da bir okul geleneği ve ağı kurmaktır. Şimdiye kadar düzenlediğimiz etkinliklerin katılımcıları ile Şifa Okulu ailemiz, tıp öğrencileri, aile hekimleri, dermatoloji uzmanları ve tıp meraklılarını da içerecek şekilde büyüdü. Büyümemizin ivmelenerek artmasını umuyoruz.

Fiziksel mekan Ordu'nun tarihi semti Taşbaşı Mahallesi'nde, tarihi Kilise'nin yakınında ve Karadeniz'in tam karşısındadır. Teorik eğitimler ve etkinlikler Şifa Okulu'nda, pratik uygulamalar ise Dr. Hilayda Karakök'ün Muayenehanesi'nde gerçekleşmektedir. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız!

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hilayda Karakök Kışla

Doğum Tarihi: 23 Kasım 1987

Yabancı Dili: İyi Derecede İngilizce

Öğrenim Durumu:

Lisans 

Tıp Fakültesi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005-2011 

Tıpta Uzmanlık 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2012-2016 

 

Görevler: 

Pratisyen Hekim

Karabük Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 

Eylül 2011-Aralık 2011

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD

Temmuz 2012-2016

Uzman Tabip

Ordu Devlet Hastanesi

2016-2019

 

Dr. Öğretim Üyesi

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

2019-2021

Uzman Tabip

Ş.ifa Okulu / Dr. Hilayda Karakök Muayenehanesi

2021-Halen

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 • “ Prospective study on serum antibodies against target antigens of bullous autoimmune diseases and genetic susceptibility” Multicenter Prospective Trial, Principal Investigator of Ankara University, 2013

 • “Psoriasis Ve Kontakt Dermatit Tanıları Almış Ve El-Ayak Tutulumu Olan Hastaların, Lokal Banyo-Puva, Lokal Çeşme Suyu-Uva, Lokal Tuzlu Su-Uva, Lokal Uva İle Lokal Dbuvb, Lokal Çeşme Suyu-Dbuvb, Lokal Tuzlu Su-Dbuvb Fototerapilerine Yanıtlarının Kıyaslanması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projesi, Araştırmacı, 2013-2016

 • “Metastaz Yapmamış Melanoma ve Melanoma Dışı Deri Kanserleri İçin Geliştirilmiş Olan  Deri Kanseri İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (SCOQLIT) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-2016 

 • “Sağlıklı İnsanlarda Dil Yapısının Dermatoskopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Çalışması” Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2019-2020 

 • “Cerrahi eksizyon ve greft ile tedavi edilmiş olan nonmelanoma deri kanserli hastalarda greft donör alanı ile post operatif 3. ayda yaşam kalitesinin ilişkisinin araştırılması” Şifa Okulu Bilimsel Araştırma Projesi, 2022

 • “Telogen Effluviumda Tırnak Bulguları” Şifa Okulu Bilimsel Projesi, 2022


 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 • Türk Dermatoloji Derneği

 • Dermatolojik Cerrahi Derneği

 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 • EADV 

Ödüller :

 • 72. yıl Bilimsel Araştırma Teşekkür Belgesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı, N, Erdem C, “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”

 • En iyi Sözlü Sunum Araştırma Birincilik Ödülü, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı N, Erdem C “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”, 2. Psöriazis Kongresi, Nisan 2016, Antalya

 • En İyi Poster (Araştırma) Birincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H, Sodyum Hidroksit ile Kimyasal Matrisektomi: Uzun Dönem Takip Sonuçları. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

 • En İyi Poster (Araştırma) İkincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, Diyabetik Hastalarda Kimyasal Matrisektomi: Retrospektif Değerlendirme. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

 • En İyi Poster (Araştırma) İkincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Korkmaz P, Housyhar Y, Maden A, Travma ve Bazal Hücreli Kanser İlişkisi. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul


 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

1. Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H “Sodium Hydroxide Chemical Matricectomy: Long Term Follow-up Results” Dermatologic Surgery, 2014, Nov, 40(11):1221-4

2. Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N “Complications of Chemical Matricectomy” Journal of American Podiatric Academy, 2014 104:6, 649-651

3. Karakok, H., Bostanci, S., Akay, B. N., Calıskan, D., Ateş, C., & Köse, K. (2023). Validation of the Turkish Version of the Skin Cancer Quality of Life Impact Tool (SCQOLIT): A Health-Related Quality of Life Questionnaire for Non-metastatic Melanoma and Non-melanoma Skin Cancer. Dermatology Practical & Conceptual, 13(1).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Karakök-Güngör H, Akyol A “Kronik Ürtiker Patogenezi” Turk J Dermatol , 2014; 8: 223-226,

 2. Karakök-Güngör H, “5. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Anilari”  Turk Dermatoloji Dergisi: Istanbul Vol. 8, Iss. 4,  (2014): 256-258.

 3. Bostancı S, Karakök-Güngör H “Melasmada lazer ve ışık tedavisi”  Türkiye Klinikleri Lazer Özel Sayısı, Cilt 9 Sayı 1, 2016

 4. Karakök-Güngör H, Akay BN “Dermatolojik Hastalıklarda Tırnak Tutulumu” Türkiye Klinikleri Tırnak Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2016;9(3):31-7

 5. Karakök-Güngör H, Saral S, Maden A, Kundakçı N, Doğanay Erdoğan B, Akay BN “Kronik Spontan Ürtikerde Siklosporin Tedavisi İle İlgili Gözlemlerimiz”, Ankara Tıp Mecmuası, 2016, 69 (2) 

 6. Karakök-Güngör H, Akay BN, “İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri”Turk J Dermatol 2016;10(4):137-144

 7. Karakök-Güngör H; Saral S, Köseoğlu G, Erdem C, Doğanay Erdoğan B, Kundakçı N “Psoriazis hastalarında siklosporin kullanımının etkinlik ve güvenilirliği; retrospektif çalışma” Ankara Tıp Mecmuası 2016 Cilt: 69 Sayı: 1 Sayfa: 011-014 

 8. Vural, S., Güngör, H. K., Akay, B. N., Kundakçı, N. Dar Bant UVB ve PUVA Tedavilerinin Serum Folat Seviyeleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019;72(2):205-208

 9. Yalçın M, Kurt c, Karakok Gungor H, “Koroner baypas Ameliyatı Sonrasında Eosinofili olmadan Ölümcül  DRESS sendromu” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2020;30 (2):66-8 

 10. Karakök H. Yara iyileşmesi: Fötalden erişkine. Bostancı S, editör. Skar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.82-6.


 

Ulusal Kitap Bölümleri:

 1. Akay BN, Karakök-Güngör H, Plazmaferez ve immunadsorbsiyon “Otoimmün Büllöz Hastalıklar” Editörler: Soner Uzun, Murat Durdu, Tamer İrfan Kaya, Şebnem Aktan Yayınevi: Türk Dermatoloji Derneği Yayınları Baskı: Galenos Yayınevi ISBN: 978-975-96175-3-0 Yıl: 2017

 2. Karakök H, Brodalumab “ Tüm Yönleri ile Psöriasis” Editörler: Erkan Alpsoy, Tülin Ergün, Neslihan Şendur Yayınevi: Galenos Yayınevi ISBN: 978-605-06264-0-7

 

Ulusal Kitap Çevirileri:

 

 1. Bostancı, S, Karakök-Güngör H, Kısım 20: Dermatologlar için dikiş teknikleri 'Kozmetik Dermatolojide Komplikasyonlar, Tedavi Becerileri' Editör: Ganesh S. PAi, Çeviri Editörü: Ülker Gül Yayınevi: Dünya Tıp Yayınevi ISBN: 978-605-9615-31-0 Yıl: 2018

 2. Bostancı, S, Karakök-Güngör H, Kısım 3:Anestezi 'Dermal Dolgu Uygulamaları'  Rebecca Small Çeviri Editörü Prof. Dr. Ülker Gül  ISBN: 9786058462397

 3. Karakök-Güngör H,  Korkmaz P, Kimyasal Peeling Giriş ve Temel Kavramlar ' Kimyasal Soyma, Mikrodermabrazyon ve Topikal Ürünler' Rebecca Small Çeviri Editörü Prof. Dr. Hatice Şanlı ISBN: 9786059615044


 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Koçyiğit P, Bostancı S, Karakök-Güngör H, Korkmaz P, Maden A, Gündoğdu M, Housyar Y “Recurrence rates of Nonmelanoma Skin Cancer After Incomplete Excision” World Skin Cancer Congress, September 2014, Edinburgh 

 2. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Long term follow up results of classical surgical excision of basal cell carcinoma” 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, July 2015

 3. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Güngoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Trauma as a risk factor of basal cell carcinoma” 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, July 2015

 4. Karakök-Güngör H , Saral S, Ertop P, Genç Y, Erdem C, Kundakci N “Rituximab Therapy in Recalcitrant Pemphigus Vulgaris: Paradoxical Worsening and the Need for Modified Protocols “ 25th EADV Congress, Copenhagen, October 2015  

 5. Karakök-Güngör H , Saral S, Gündoğdu M, Erdem C, Kundakci N “Induction of Remission After Selective Plasma Exchange Therapy: Can Serum Cytokine Levels Have a Crucial Role in Pathogenesis of Pemphigus?” 25th EADV Congress, Copenhagen, October 2015

 6. Güngör HK , Saral S, Gündoğdu M, Erdem C, Kundakci N Induction of remission and cytokine levels in pemphigus after selective plasma exchange therapy. The Second Inflammatory Skin Disease Summit, New York, November 2016

 7. Karakök H, “Orienting skin grafts in accordance with skin tension lines in treatment of non melanoma skin cancer” EADV Spring Symposium, Sevilla, May 2023 


 

Ulusal bilimsel toplantılardaki konuşmalar:

 1. Akılcı İlaç kullanımı, Karadeniz Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu 2021, Çevrim İçi Sempozyum

 2. Antiaging ve Beslenme, 8. Dermatolojik Cerrahi Günleri, 2021, Ankara, Sheraton Otel

 3. Mikrobiyata ve İnflamasyon, 4. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Samsun Anemon Otel, 2022

 4. Dermato Cerrahide Püf Noktalar, 5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Ordu, Haziran 2023

 5. Klinik Açarken Nelere Dikkat Etmeli? 5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Ordu, Haziran 2023

 

Ulusal bilimsel toplantılarda verdiği kurslar:

   1.  EksizyonelCerrahi Kursu, 8. Dermatolojik Cerrahi Günleri, 2021, Ankara, Sheraton Otel

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H “Sodyum Hidroksit ile Kimyasal Matrisektomi: Uzun Dönem Takip Sonuçları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

2. Koçyiğit P, Bostancı S, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, “Diyabetik Hastalarda Kimyasal Matrisektomi: Retrospektif Değerlendirme”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

3. Koçyiğit P, Bostancı S, Küçükuslu N, Karakök-Güngör H, “Konjenital Malaligment: 3 Olgu Sunumu”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

4. Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, “Sodyum Hidroksit Kimyasal Matrisektomi Komplikasyonları: Tırnak Distrofisi, Allodini, Hiperaljezi”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

5. Karakök Güngör H, Akay BN, Bostancı SOtoimmün Büllöz Hastalıklarda Tedavi Sorunu: İmmünsupresyon ve Sepsis, Otoimmün Büllöz Hastalıklar Güz Toplantısı Eylül 2013, Trabzon

6. Karakök-Güngör H, Köseoğlu G, Kundakçı N, Doğanay-Erdoğan B, Erdem C , “Psoriasis Hastalarında Siklosporin Kullanımının Etkinlik ve Güvenilirliği; Retrospektif çalışma”, XXI. Prof. A. Lütfu Tat Simpozyumu, Ankara, 2013.  

7.Karakök-Güngör H, Maden A, Kundakçı N, Doğanay-Erdoğan B, Akay N, “Kronik Otoimmun Ürtikerde Siklosporin Etkinlik ve Güvenilirliği “XXI. Prof. A. Lütfu Tat Simpozyumu, Ankara, 2013.

8. Karakök-Güngör H, Kurt İ, Okçu- Heper A, Tapan S, Koç E, Boyvat A “Eller ve Yüzde Büller ile Presente Olan Bir Olgu: Psödoporfiri”, XXV Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya 2014

9. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Bazal hücreli Kanser cerrahi başarı oranları: 209 olgunun uzun dönem takip sonuçları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

10. Koçyiğit P, Bostancı S, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “40 yaş altı bazal hücreli kanser olguları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

11. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Non melanoma deri kanseri epidemiyolojisi: 295 hastalık bir çalışma”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

12. Koçyiğit P, Bostancı S, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Travma ve bazal hücreli kanser ilişkisi. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

13. Karakök-Güngör H , Koçak A, Akay BN, Saral S, Kundakçı N “Jeneralize püstüler psöriazis ile birliktelik gösteren konjenital ıhtiyoziform eritroderma”, 23. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2015, Ankara

 

14. Karakök-Güngör H, Akay BN, Akyol A, Gürgey E, Kundakçı N, “Türkiye’de nadir gözlenen bir enfeksiyon; aktinomiçetoma” 23. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2015, Ankara

 

15. Karakök-Güngör H, Akay BN, “Vitiligo ve melanoma birlikteliği; Bir Vaka Sunumu”, 1. Deri Kanserlerinde Güncel Tedaviler Kongresi, Ocak 2016, Ankara

 

16.Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı N, Erdem C “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”, 2. Psöriazis Kongresi, Nisan 2016, Antalya

 

17. Karakök-Güngör H, Okçu-Heper A, Boyvat A, Kundakçı N, “Kemoterapi ile tetiklenen kalıcı alopesi: 2 olgu bildirisi”, 11. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2016, İzmir

 

18. Karakök-Güngör H, “Nonmelanoma Deri Kanserlerinde Cerrrahi Tedavi Başarı Sonuçları”, Güz Toplantıları: İnflamasyon ve Mukoza, Ekim 2019, Trabzon

 

19. Karakök H, Bostancı S, Akay BN, Ateş C, Çalışkan D, Köse SK “Metastaz yapmamış melanoma ve melanoma dışı deri kanserleri için geliştirilmiş olan deri kanseri ilişkili yaşam kalitesi ölçeğinin (DKYKÖ)

türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması.” Erciyes Dermatoloji Zirvesi, Mart 2020, Kayseri

 

20. Karakök H, “Greft Dönor Alanına Göre, Bazal Hücreli Karsinomada Yaşam Kalitesi ve Kozmetik Sonucun Değerlendirilmesi” 8. Dermatolojik Cerrahi Günleri,Kasım 2021, Ankara

 

21. Karakök H, “Cerrahi eksizyon ve greft ile tedavi edilmiş olan nonmelanoma deri kanserli hastalarda greft donör alanı ile post operatif 3. ayda yaşam kalitesinin ilişkisinin araştırılması”, Erciyes Dermatoloji Zirvesi, Mart 2022, Kıbrıs

 

Bilimsel araştırmalarım ve ilgili faaliyetlerimi: www.sifaokulu.org’tan ve muayenehane ile ilgili randevu hizmetlerim ve toplum bilgilendirmelerimi www.drhilaydakarakok.com dan takip edebilirsiniz.

 

Kişisel İlgi Alanları:

 

Permakültür: 

Bartın’da 4 dönüm alanda 2012’den beri permakültür faaliyetleri yapmaktayım, Ordu’da 10 dönüm arazide- 2016’dan beri ve 3 dönüm arazimde 2020 Ağustos’tan beri permakültür faaliyetleri yapmaktayım.

 

Tohumcuk Doğa Atölyeleri:

 

2018 Aralık’tan beri, Ordu’da çocuklarla doğa atölyeleri yaptığımız bir topluluğun kurucularındanım. Ben maya, yaban mayası avı ile ilgili atölyelerin yürütmekteyim. Ayda 1 veya 2 sefer sıklıkla düzenli olarak atölyeler yapmaktayız. instagram adresimizden faaliyetlerimiz takip edilebilir. 

 

Doğal Bilinçli Beslenme-Ankara:

 

2011’den beri aktif olarak içerisinde bulunduğum toplulukta 2018-2019 süresince 1 sene boyunca gönüllü olarak moderatör edkibinde yer aldım. Bu dönemde gıda toplulukları çalıştayında DBB’yi temsil ettim ve probiyotik gazoz atölyesi verdim. Ayrıca İzmir’deki üretici çiftlikleri ziyaret organizasyonunu düzenledim. Şu an üretici iletişim çalışma grubunda bulunuyorum.

 

Dağcılık- doğa yürüyüşleri:

 

Doğu Karadeniz doğasına hayran biri olarak 2007’den beri düzenli olarak farklı rotalarda yürüyüş ve kamp etkinlikleri düzenliyor/katılıyorum. 2008 ve 2011 senelerinde 2 kere Kaçkar zirve tırmanışını başarı ile tamamladım.

 

Masal anlatıcılığı ve yazarlık:

 

2012-2015 tarihleri arasında SEİBA Hikaye Anlatıcılığı Merkezi tarafından düzenlenen, masal anlatıcılığına giriş ve masalın şifreleri 1, 2, 3 eğitim serisine katılarak başarı ile tamamladım. 2019-2020 boyunca Atölye Kaf’ ta düzenlenen Magical Storytelling eğitimini tamamladım.

 

2019 Aralık ayından itibaren Ordu’da masal anlatımı geceleri organize ediyor ve anlatıcılık yapıyorum. Cello çalıyorum. 


 

Faaliyet ve yazılarımı: www.hilaydakarakok.com sitesinden takip edebilirsiniz.

İletişim

Merak ettikleriniz olduğunda aramaktan, yazmaktan çekinmeyin!

0452 225 00 25

Mavi ve Sarı Kedi Hayvan ve Evcil Hayvalar Logo (200 x 1500 px) (1500 x 200 px) (1).png
bottom of page