top of page
Mavi ve Sarı Kedi Hayvan ve Evcil Hayvalar Logo (200 x 1500 px) (1500 x 200 px) (1).png
Mola Sırasında Öğrenciler

Bildiri Sunma

Sevgili Tıp Öğrencileri!

1-2 Ekim 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Tıpta Öğrenci Kongresi'nde tıp eğitimini eleştiriyoruz ve geleceğimizi planlıyoruz. 

Kongre içeriğinde davetli konuşmacılar ve Dr. Hilayda'nın anlatıları olacak. Kongrenin odağı olan sizleri de konuşmacı olarak görmek isteriz. Sunmak istediğiniz konuyu 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetleyip yükleyin. Sunum hazırlama konusunda mentörlüğe ihtiyaç duyarsanız lütfen bildirin.

Sözlü sunum yapan öğrencilere ödüllerimiz olacak!

Tıp eğitimi / kariyer planı konularında ifade etmek istediğin bir şey var mı?

Bildiri Özeti Yükleyin